Taharet ile ilgili Hadis-i Şerif

Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Hz. Aişe (r.a.)'ya bir zat misafir oldu. Adam sabahleyin, elbisesini yıkamaya başladı. Hz. Aişe ona: "Sana, (meni) bulaşan yeri (gördüysen) orasını yıkaman kafi idi, göremediğin takdirde etrafını yıkardın. Ben, Resûlullah (a.s.)'ın elbisesinden (meni bulaşığını) ovalamak suretiyle çıkardığımı biliyorum. O, (bir de yıkamaksızın) onun içinde namaz kılardı." Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "İyi biliyorum kurumuş meni bulaşığını Resûlullah (a.s.)'ın çamaşırından tırnağımla kazıyarak çıkarıyordum."

2019-07-22 / 3490
Google+